Het autorijbewijs en 2todrive:

2todrive is een experiment dat door de overheid in november 2011 is ingevoerd om jongeren de mogelijkheid te bieden om al voor de 18e verjaardag het rijbewijs B (autorijbewijs) te behalen. Jongeren mogen vanaf de leeftijd van 16,5 jaar rijles nemen en mogen vanaf hun 17e verjaardag praktijkexamen doen. De opleiding 2todrive is identiek aan die van een 18+ kandidaat doch er dient, tot aan de 18e verjaardag, altijd een coach aanwezig te zijn in de auto. De kandidaat mag maximaal 5 coaches aanwijzen, veelal zijn dit de ouders of verzorgers.

Waarom 2toDrive?

Het doel van 2toDrive is om beginnende bestuurders eerst veel ervaring op te laten doen onder begeleiding van een ervaren bestuurder. Door op een leeftijd van 16,5 jaar te starten met je rijopleiding begin je met een extra goede basis op je 18e als zelfstandig bestuurder. In het begin van het begeleid rijden zul je stuiten op verschillende verkeerssituaties die je tijdens je rijlessen nooit hebt meegemaakt, ervaring en inzicht ontstaan niet vanzelf.

Begeleider

Een begeleider moet van te voren aangemeld worden en dient aan onderstaande eisen te voldoen.

  • Een begeleider moet minimaal 27 jaar zijn en minstens 5 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs B zijn
  • Een begeleider is vrij van strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen en heeft in het verleden geen onderzoek naar rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd gekregen
  • Mag tijdens het begeleiden niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen zijn

Check voor een volledige uitleg en hoe je de coaches moet aanmelden www.2todrive.nl of neem contact op met de Rijschool