Mensen met Autisme, ADHD of verwante problemen zijn even capabel als ieder ander om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen!

 De instructeur beschikt over basiskennis hoe om te gaan met een kandidaat met autisme en ADHD, kan signalen van overbelasting, overprikkeling, impulsiviteit en concentratieverlies bij de kandidaat herkennen en beschikt over een aantal basale handvatten hoe hiermee tijdens de rijles om te gaan.